Projektledare

Proaktivitet, affärssinne och social kompetens är viktiga egenskaper en duktig projektledare måste besitta. Du förväntas leda såväl kunden som det egna teamet och ta ett stort ansvar när det gäller att bibehålla goda, långsiktiga kundrelationer. Som person är du en "doer" och du drivs av en vilja att uppnå resultat samt överträffa förväntningar. Du har en naturlig fallenhet för att leda människor genom att skapa engagemang och teamkänsla.

För att framgångsrikt kunna ta dig an rollen som projektledare på Improove ser vi att du har erfarenhet av e-handel med grundförståelse för e-handelssystem, rapportering/analys av nyckeltal, god kännedom om marknaden och rör dig bekvämt bland tredjepartssystem som är vanliga bland e-handlare(ex. betalningar, logistik, SEM, PIM, etc.). Du gillar att sälja och behärskar offertskrivning samt håller budget och deadlines. Dina ambitioner är höga och du söker aktivt nya utmaningar.

Till ditt stöd i dina projekt på Improove har du Lead Developers som bistår i tekniska beslut och offertarbete och produktionschef samt projektledarkolleger bistår i övergripande frågeställningar. Du rapporterar till VD och samarbetar löpande med vår produktionsledare för att säkra kvalitet i pågående projekt. Improove arbetar enligt en egen utformad projektprocess som baserar sig på Scrum som projektmetod. 

Du lämnar enklast din ansökan till info@improove.se


Ditt arbete består i huvudsak av följande:  

 • Tillsammans med Lead Developer arbeta fram detaljplan för projektets genomförande 
 • Utforma tidsplan för projekt 
 • Genomföra projekt enligt budget 
 • Säkerställa att rollfördelningar följs under projektet 
 • Upprätthålla goda kundrelationer 
 • Leda den interna projektgruppen 
 • Vägleda beställaren genom projektet 
 • Ansvara för den övergripande kvaliteten i genomförandet

Önskad kompetens

 • Projektledarutbildning
 • 3-4 års yrkeserfarenhet av projetkledning
 • Agila arbetsmetoder(Kanban och/eller Scrum)